Adventspakke

Adventspakke

Adventspakke laget av menigheter i Misjonskirken Norge. Denne pakken inneholder mye bra for hele familien blant annet bibelleseplan for voksne/ungdommer, fargeleggingen og enkle oppgaver til barn,fire enkle adventsamlinger dere kan ha hjemme og tips til ting en kan gjøre for andre.
Denne pakken blir delt til alle våre mailkontakter og vi håper dere vil få stor glede av den i denne tiden.
Hvis noen vil ha den i papir ta kontakt med Merete Drønen på merete@listamisjonskirke.no eller tlf. 41415686.
Vi ønsker dere alle en god adventsstund med Jesus i sentrum!

Rendering kunne ikke lastes