ÅRSMØTE TIRSDAG 7.MARS

ÅRSMØTE TIRSDAG 7.MARS

På tirsdag kl. 19.30 er det årsmøte for Lista misjonsmenighet.
Alle medlemmer oppfordres til å komme!

Rendering kunne ikke lastes