online

Søndagsskolen/Online

Vår visjon er: ”Jesus til barna”.
Vi har søndagsskole under hver gudstjeneste på misjonshuset bortsett fra når det er skoleferie. Barn i alle aldre er velkommen.
De store fra 5.klasse og oppover har egen gruppe på loftet som heter Online.

Vi har stor gruppe med barn som samles under gudstjenestene våre. Vi tror det er viktig og formidle budskapet om Jesus slik at det passer til hver aldersgruppe, derfor deler vi barna inn i 3 aldersgrupper, de fra 0-5 år, 1-4.klasse og 5.klasse og oppover.
Vi vil også veldig gjerne at barna skal få lov til å bruke hele seg under samlingene våre. Vi synger,danser, ser på dvd, har skuespill, dukketeater, leker og har det veldig gøy!

De fra 0-5 år har samlingene sine nede i ett av grupperommet. Her får de presentert dagens tekst på en enkel måte. Ellers så synger de, leker og tegner.
 
De som er fra 1-4. klasse samles nede i det andre grupperommet. Her lærer de om dagens tekst og leker og jobber med søndagsskolebladet Barnas.
 
Gruppa fra 5.klasse og oppover heter Online. Målet med Online er å lære de unge å blir etterfølgere av Jesus og at de kan være "online" (pålogget) med Jesus. 
 
Søndagsskolen har  en maskot, som heter BeverDag. Hun kommer hver gudstjeneste og har med seg noe som hinter om dagens tema og tar med seg barna på søndagsskolen.

 
Vi har også et misjonsprosjekt på søndagsskolen. Vi samler inn penger til barns skolegang i Barranquilla i Colombia.
For spørsmål kontakt Elisabeth Aavitsland: Mobiltelefon: 97108640