Bønneuke i uke 3

Bønneuke i uke 3

I neste uke er det bønneuke i Lista misjonskirke.
Da blir det bønnemøter hver kveld kl.20.00. Her blir det bønn og lovsang.
I tillegg blir det lagt ut bønn og refleksjontanker ved Elin Myra på facebooksiden vår og på hjemmesiden vår mandag til torsdag den uka.
Vi håper mange blir med på dette!


Bønn og refleksjonstanker