Det ble en flott konfirmansjonsgudstjeneste

Det ble en flott konfirmansjonsgudstjeneste

På lørdag ble våre 12 flotte konfirmanter konfirmert. Det ble en veldig flott gudstjeneste. Konfirmantene deltok selv aktiv med bibellesning, solosang og noen ble intervjuet. Ungdomsarbeider, Jonas Hompland, holdt en meget sterkt andakt med tittelen "Kunstverket du ikke får med hjem"

Rendering kunne ikke lastes

Det ble en veldig fin konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 21.april.

Hele 12 flotte ungdommer stod konfirmant i Lista misjonskirke. Dette er vi veldig takknemlige for. Ungdomsarbeider, Jonas Hompland, takket konfirmantene for ei flott tid de hadde hatt sammen i tentro- tiden.

Konfirmantene var selv aktive under gudstjenesten. 

To av de leste bibelvers. To av de ble interjuet om tiden i tentro av flotte hjelpeledere. Vi fikk også høre nydelig solosang av konfirmant, Ingrid Danielsen.

Menighetens lovsangsteam ledet fullsatt kirke i flott lovsang.

Vi fikk også høre tydelig og god forkynnelse av Jonas Hompland. Tittelen for talen var "Kunstverket du ikke får med hjem", han minnet oss alle om at livet her og nå er bare et liten bit av den store sammenheng. Det viktigste du kan gjøre er å velge å ta et standpunkt for Jesus, sa Hompeland. Opptak av talen kan du høre her. Verdt å høre!

Det ble selvsagt også forbønn for hver enkelt konfirmant. 

Vi takker konfirmantene for en flott tid sammen i tentro og ønsker de alt godt!