Det ble en skikkelig flott konfirmasjonsgudstjeneste

Det ble en skikkelig flott konfirmasjonsgudstjeneste

Det ble en skikkelig flott konfirmasjonsgudstjeneste for våre 8 flotte konfirmanter.
Elisabeth holdt en veldig fin tale der hun fikk fram at ungdommene er elsket, ønsket og beskyttet av Jesus. Vi ble ledet i skikkelig fengende lovsang av ungdommer fra Alfred.

Rendering kunne ikke lastes

Det ble en skikkelig flott konfirmasjonsgudstjeneste for våre 8 flotte konfirmanter.
Elisabeth holdt en veldig fin tale der hun fikk fram at ungdommene er elsket, ønsket og beskyttet av Jesus. Vi ble ledet i skikkelig fengende lovsang av ungdommer fra Alfred.
Konfirmantene deltok selv med å lese bibelvers og de ble intervjuet på film.
Øyvind Vågsvoll ledet oss gjennom gudstjenesten. Han takket også foreldre og konfirmanter for tilliten at de valgte å konfirmere seg i Lista misjonskirke.
Tusen takk for dette året til våre konfirmanter - vi ønsker dere alt det beste for framtiden!
Hilser med Salme 37,5: "Legg din vei i Herrens hånd, stol på Ham så griper han inn."