Det ble en veldig fin tur til Latvia for årets og fjorårets konfirmanter

Det ble en veldig fin tur til Latvia for årets og fjorårets konfirmanter

Det ble noen fine dager i Latvia for våre ungdommer. Her møtte de mange nye mennesker og det ble mange inntrykk med hjem.
Ungdommene var veldig flinke og bidro med både prat,sang og vitnesbyrd.

Rendering kunne ikke lastes

Fra 16/2 -21/2 var et team på 16 stk fra Lista misjonskirke på team tur til Kandava i Latvia.

Her var ungdommene og lederne med på mye forskjellig.

De var på ca 30 husbesøk. Her ble vi delt inn i mindre grupper der hver grupper hadde med en latvisk tolk. Her delte vi ut mat og pratet med de som bodde i husene. Vi delte også vitnesbyrd og bad sammen med de som ville det. Vi gav også klær til de som hadde behov for det. Det ble mange sterke inntrykk på disse besøkene.

Vi var også med på søndagsskolen i den lutherske kirken og på gudstjeneste i både den lutherke kirke og babtiskirken.

Vi hadde en kveld med ungdomsmøte i babtiskirken. Her viste våre ungdommer drama og fire av guttene våre hadde noen sterke vintebyrd. Jonas og to av jentene våre ledet i lovsang. Mathias fortalte veldig fint om Norge senere denne kvelden. Vi hadde også med norsk sjololade og vi stekte norske vafler, dette falt i smak.

I løpet av dagene var vi også på besøk på gamlehjem og på skolebesøk.

Den aller siste kvelden hadde vi avskjedsfest der mange av de vi hadde møtt disse dagene kom. Nå var det tid for avskjed og farvel og flere fikk nye venner på snapp eller facebook.

Gjennom disse dagene fikk vi god hjelp av to av de lokale pastorene og ikke minst Liama,Maja og Arta.

Vi er takknemlige for denne turen! Takk for all forbønn!