Det ble et fantastisk flott "Alle sammen møte" med Jarle Waldemar

Det ble et fantastisk flott 'Alle sammen møte' med Jarle Waldemar

Storsalen var nesten full da vi var samlet til "Alle sammen møte" i dag kl. 11.00. Vi hadde fått besøk av selveste Jarle Waldemar. Han både talte og sang. Han sang også flere sanger sammen med barnekoret Jubel - dette var veldig bra. I tillegg hadde vi med lovsangsteamet fra mini-Alfred som ledet oss gjennom to lovsanger - de var kjempegode.

Rendering kunne ikke lastes

Det ble virkelig et flott møte i formiddag. 

Jubel åpnet møte med flott sang sammen med Jarle Waldemar. De sang flere sanger sammen - dette var stas og synge sammen med Jarle Waldemar.

Vi fikk også høre lovsangsteamet fra mini-Alfred både synge og spille. De stilte med fullt band og var kjempeflinke. Disse er vi veldig stolte av!

Jarle Waldemar holdt en veldig fin andakt. Han tok utgangspunkt i fortellingen om Moses og isralittene so til slutt kom seg fra fra fangenskapet i Egypt. Men så kom de til rødehavet og møtte på store hindringer. Sånn er det også med oss mennesker det er et helt hav mellom oss og Gud som kalles synd, sa Jarle. Heldigvis sendte Gud Jesus for å redde oss. 

Det ble en skikkelig fin formiddag!