Her kan du se den felles nettgudstjenesten

Her kan du se den felles nettgudstjenesten

Nå kan du se den digitale felles gudstjenesten også her på hjemmesiden.

Rendering kunne ikke lastes

Klikk på denne linken for å se gudstjenesten:

http://www.listamisjonskirke.no/live-gudstjeneste