Ikke samlinger i kirkebygget vårt i den nærmeste fremtid.

Ikke samlinger i kirkebygget vårt i den nærmeste fremtid.

Vi stenger ned all aktiviteten i menighetsbygget vårt frem til 24.november på grunn av smittesituasjonen i kommunen.
Endel av vårt arbeid vil møtes digitalt som f.eks smågruppene våre og betweensarbeidet.
Er det noe du trenger hjelp til så ikke nøl med å ta kontakt!

Rendering kunne ikke lastes

På grunn av den nåværende situasjonen i Farsund kommune blir der ikke noen aktiviteter i kirka vår, i første omgang frem til 24.november. Vi tar en ny evaluering etter det.

Men det er likevel mye som skjer utifra Lista misjonskirke denne måneden.

Vår hovedsatsing er Julemessa som i år blir LIVE.

Følg oss på vår live-sending lørdag 21.november kl. 19.00. Gå inn på http://www.julemesse.com/ så finner du all informasjonen du trenger.

I tillegg håper vi veldig snart å komme i gang med digitale gudstjenester som vi sender via facebook- siden vår.

Våre smågrupper oppfordrer vi til og møtes over nett til gode samtaler i denne perioden.

Kirka vår er ikke først og fremst bygget vårt, men kirka er menneskene som går her.  Vi ønsker også virkelig å være til stede i bygda og der Gud har satt oss. 

Hvis det er noen som trenger hjelp til praktiske oppgaver eller annet så ta kontakt med oss. Send en mail til: merete@listamisjonskirke.no.

Vi oppfordrer dere til å tenke kreativt og søke Gud fra hjemmene deres. Hvem kan du bety noe for i denne tiden?