Koselig juletrefest

Koselig juletrefest

Det ble en koselig juletrefest 4.juledag. Vi ble ledet i nydelig sang av lovsangsteamet. Elisabeth Aavitsland hadde andakt for oss. Finn din plass ved krybben var overskriften for talen. Hos Jesus er det plass til oss alle selv om vi er forskjellige.
Det ble mat ute i kafèn og til slutt kunne alle som ville være med og gå rundt juletreet. Tradisjonene tro ble det også litt rocking rundt treet med "Rocking around the christmas tree."

Rendering kunne ikke lastes

Det ble en koselig juletrefest i Lista misjonskirke ledet av to flinke unge jenter Jessie Ann og Mathea. 

Vi ble ledet i lovsang og julesanger av noen kjempeflinke ungdommer. 

Ungdomspastor Elisabeth Aavitsland holdt en fin andakt for oss med overskirften:

"Finn din plass ved krybben". Hun fortalte om de ulike personene som var ved krybben da Jesus ble født. De fattige gjeterne. De rike vismennene. Unge Maria og Josef. Av og til kan en føle at en ikke passer inn i kristne sammenhenger, men hos Jesus er det plass til alle. "Finn din plass ved krybben!",oppfordret Elisabeth.

Det ble også tid til en lek - Ikke lov å le. 

Etter møte var det mat i kafèn. Det ble servert deilig kringle og julebrød og mandariner. Elefine kom også. Hun hadde med seg godteriposer til alle barna.

Helt til slutt kunne alle som vill være med og gå rundt juletreet. Det ble både rocket rundt treet og gått rundt treet. Til slutt ble det avsluttet med "Deilig er jorden"