Her er møteplan for første del av høsten 2020. August til oktober