Våre ansatte:

Lista misjonskirke har 4 ansatte

Hovedpastor: Rune Heimvoll i 60 % stilling

Medpastor: Einar Ellingsen i 40 % stilling

Ungdomspastor: Jonas Hompland i 70 % stilling

Menighetsarbeider: Merete Drønen i 50 % stilling

Ettåring: Eline Vågsvoll i 100 % stilling