Våre ansatte:

Lista misjonskirke har 3 ansatte

Pastor: Elisabeth Aavitsland i 20 % stilling

Ungdomspastor: Jonas Hompland i 70 % stilling

Menighetsarbeider: Merete Drønen i 30 % stilling