Våre ansatte:

Lista misjonskirke har 6 ansatte

Hovedpastor: Rune Heimvoll i 60 % stilling

Pastor: Einar Ellingsen i 20 % stilling

Pastor: Elisabeth Aavitsland i 20 % stilling

Ungdomspastor: Jonas Hompland i 70 % stilling

Menighetsarbeider: Merete Drønen i 30 % stilling