Modul 2 av menighetsskole - 31/1-1/2 - Sett av datoene nå!

Modul 2 av menighetsskole - 31/1-1/2 - Sett av datoene nå!

Vi hadde en veldig flott modul 1 på menighetsskolen 13-14.september. Vi er nå i gang med denne reisen som menighet og vekstteamet skal snart i gang med sin jobb.
Neste modul av menighetsskolen er 31/1 - 1/1 2020. Sett av datoene nå. Her kan alle bli med om du var på modul 1 eller ikke.

Rendering kunne ikke lastes

Vi hadde en veldig fin fredag og lørdag  sammen på modul 1 av menighetsskolen. Vi fikk veldig god undervisning av Kjell Birkeland, Stein Bjørkholt og Thomas Aas Pedersen. Vi hadde også god tid til samtale i grupper. 

Menighetsskolen er en reise vi skal ut på sammen som menighet for å finne veien vår videre som menighet.

Nå skal jobben med vekstteamet i gang. Det er blitt sendt ut mail om dette. Det kommer også info underveis på menighetsmøtene framover.

Dato for modul 2 er 31/1-1/2 2020. Sett av datoene nå. Dette er for alle om du var med på modul 1 eller ikke.