Nye navn tas snart i bruk!

Nye navn tas snart i bruk!

Fredag 30. september tas nye navn i bruk for Misjonsforbundet. Fra den datoen heter det Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Rendering kunne ikke lastes
 
 


Fredag 30. september 2016 er det ikke noe som heter Misjonsforbundet lenger. Da endrer Misjonsforbundets navn til å hete Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen endrer samtidig navn til å hete Misjonskirken UNG. Speiderarbeidet heter heretter Misjonskirken Speiderkorps(MSK).

Vi skifter navn for å framstå tydeligere som et kirkesamfunn i Norge, heter det i begrunnelsen.
Det handler om kommunikasjon og et ønske om å bli forstått mer som hva man er. Det er derimot ikke en endring i menighetssyn eller kirkeforståelse.
Misjonskirken Norge er ikke et nytt kirkesamfunn. Vi ble et selvstendig kirkefellesskap ved oppstarten i 1884 og et eget trossamfunn siden loven om trossamfunn trådde i kraft i 1970.

Navneendringene ble vedtatt ved generalforsamlingen den 7. mai 2016 for Misjonsforbundet og i Landsmøtet til Misjonsforbundet UNG den 15. juli 2916.

- Vi takker Gud for det han har brukt Det Norske Misjonsforbund til gjennom historien. Nå er vi fulle av forventning til hva Gud vil bruke Misjonskirken Norge til i framtiden.
Vi tror det nye navnet dessuten vil tydeliggjøre koplingen mellom det nasjonale arbeidet og kirkefellesskapets lokale menigheter, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid (bildet).

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad (bildet), støtter endringen og mener at når de også endrer opprettholder man en sterkere felles identitet.
- Vi ønsker at de lokale menighetene skal lykkes i sitt barne- og ungdomsarbeid. Navneskiftet hjelper oss til å synliggjøre dette for omverdenen både lokalt og sentralt, sier Nakkestad.