Påske i Lista misjonskirke

Påske i Lista misjonskirke

Det skjer mye spennende i påska i vår menighet.
Palmesøndag skal vi ha påskevandring for hele familien. Da blir det også salg av middag.
Vi har møter skjærtorsdag kl. 19.00, langfredag kl. 11.00 og 1.påskedag kl. 11.00 blir det festgudstjeneste. Det blir egne barnemøter på alle møtene. Pastor Rune Heimvoll taler på alle påskemøtene.

Rendering kunne ikke lastes

Det skjer mye spennenede i Lista misjonskirke denne påska.

Palmesøndag blir det påskevandring for hele familien. Dette er det søndagsskolen som har tatt iniativ til. Dette har vi hatt før i gamlebygget - det var veldig flott å gå gjennom påskedagene og se og få høre hva som skjedde de uilke dagene. Før vandringen blir det salg av middag kl. 14.00.

Skjærtorsdag blir det kveldsmøte med kveldsmat og nattverd kl. 19.00.

Langfredag er et gudstjeneste kl. 11.00. Her blir musikkoret med og synger.

1.påskedag feirer vi oppstandelsen med en festgudstjeneste kl. 11.00.

Det blir egne barnemøter hele påska der Nicole Syvertsen er med.

Vår egen pastor Rune Heimvoll taler alle påskedagene.

DU er hjertelig velkommen!