Sommer i Lista misjonskirke

Sommer i Lista misjonskirke

Det blir ingen møter i Lista misjonkirke i juli.
2.august er du hjertelig velkommen til sommergudstjeneste kl.11.00. Her vil Lars Reinertsen ha andakt for oss. Det blir også sommergudstjeneste søndag 16.august.

Rendering kunne ikke lastes