Spennende påske i Lista misjonskirke

Spennende påske i Lista misjonskirke

Velkommen til påske i Lista misjonskirke. Vi starter påska med påskevandring på palmesøndag. Her kan du være med og vandre gjennom dagene i påska. Før vandringen starter kl. 14.00 blir det salg av middag.
Vi har også møter skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag. På disse møtene blir det egne barnemøter der Nicole Syvertsen taler og egne betweensmøter der Jonas Hompland taler.

Rendering kunne ikke lastes

Velkommen til ei spennende påske i Lista misjonskirke.

Palmesøndag blir det påskevandring. Her kan du være med på ei vandring gjennom dagene i påska. Dette pleier å være veldig fint! Før vandringen starter kan du kjøpe middag her fra kl. 14.00. Det koster 50 kr pr. person og 200 kr pr.famile.

Skjærtordag er det kveldsmøte kl. 19.00. Her blir det kveldsmat og nattverd. Lovsangsteamet synger.

Langfredag er det gudstjeneste kl. 11.00. Da synger musikkoret og lovsangsteamet.

1.påskedag er det høytidsgudstjeneste kl. 11.00. Lovsangsteamet leder i sang.

Rune Heimvoll taler på alle møtene.

Der blir egne barnemøter på alle de tre påskedagene med Nicole Syvertsen.

Der blir også egne betweensmøter der Jonas Hompland taler.

Så her blir mye bra for både store og små! Spør meg deg folk og kom!