Talen av Martin Kolsrud kan du høre her.

Talen av Martin Kolsrud kan du høre her.

Gikk du glippe av gudstjenesten i dag?
Da anbefaler vi deg å høre talen av Martin Kolsrud her på nett.
Den skal også jobbes med i vekstgruppene våre.

Rendering kunne ikke lastes

Gikk du glipp av talen i dag?

Her ligger opptak fra i dag og de andre søndagene i høst.

Taler.