Vår nye medarbeider

Vår nye medarbeider

Eline Vågsvoll fra Gjøvik blir vår nye ettåring fra høsten 2018.
Dette er vi utrolig glade for.

Rendering kunne ikke lastes

Til høsten er vi så heldige at vi har fått ny ettåring i menigheten.

Det er Eline Vågsvoll. Hun er 20 år og kommer fra Gjøvik. Dette skoleåret har hun gått på Ansgar bibelskole.

Til høsten skal hovedoppgavene hennes være i ungdomsarbeidet vårt sammen med Jonas Hompland. Vi gleder oss til en spennede høst!

Vær med og be for Eline og resten av staben i Lista misjonskirke!