Vi gleder oss til konfirmasjon 21. August!!

Vi gleder oss til konfirmasjon 21. August!!
Fra oppe til venstre: Ingeborg Kroslid, Maren Elle, Jessie Ann Nilsen, Ingvild Berntsen, Magnhild Olsen, Stephan Wakode, Harald Nesheim, Johannes Nilsen & Benedicte Vikse.

Dette er årets flotte konfirmanter. Vi gleder oss og ser frem til å feire dem lørdag 21. August . Gjerne ta dem med i bønn i sommer og frem mot konfirmant-gudstjenesten.

Rendering kunne ikke lastes